راهنمای ذخیره سازی

در قسمت ذخیره شما میتوانید ویرایش های خود را ذخیر کنید و بعدا به آن دسترسی داشته باشید . دقت نمایید ذخیره ویرایش با سفارش آن متفاوت است . ذخیره سازی فقط مخصوص مشاهده شماست . جهت سفارش کارت آن را باید به سبد خرید اضافه نمایید و مراحل را ادامه دهید . بهتر است فایل های ذخیره شده ای را که به آنها نیاز ندارید پاک نمایید .

راهنمای استفاده از گالری تصاویر

شما در قسمت گالری میتوایند از تصاویر پیش فرض موجود در سیستم با توجه به نیاز خود اسفاده نمایید . تصاویر موجود میتواند به هر اندازه ای بزرگ شود و افت کیفیت پیدا نخواهند کرد . ضمنا با انتخاب تصویر میتوانید برخی از رنگ های آنها را نیز به سلیقه خود تغییر دهید .