time01از بین طرح های زیر طرح مورد نظر خود را انتخاب کرده و بر رود دکمه ” استفاده از این قالب ” کلیک نمایید.