شما در قسمت گالری میتوایند از تصاویر پیش فرض موجود در سیستم با توجه به نیاز خود اسفاده نمایید . تصاویر موجود میتواند به هر اندازه ای بزرگ شود و افت کیفیت پیدا نخواهند کرد . ضمنا با انتخاب تصویر میتوانید برخی از رنگ های آنها را نیز به سلیقه خود تغییر دهید .