چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۶

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۷.۵۰۰ ۲۵.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۳۰.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۲.۵۰۰ ۳۱.۵۰۰ ۲۹.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴۰.۵۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۵۷.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۷۸.۵۰۰ ۹۵.۰۰۰ ۹۴.۰۰۰ ۱۱۱.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۱۷.۵۰۰ ۱۴۲.۵۰۰ ۱۴۱.۰۰۰ ۱۶۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۵۵.۵۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۱۸۶.۰۰۰ ۲۲۰.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۳۳.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۲۷۹.۰۰۰ ۳۳۱.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۰۷.۵۰۰ ۳۷۲.۵۰۰ ۳۶۸.۵۰۰ ۴۳۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۳۸۴.۰۰۰ ۴۶۵.۵۰۰ ۴۶۰.۵۰۰ ۵۴۶.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۷۶۱.۵۰۰ ۹۲۱.۰۰۰ ۹۱۱.۵۰۰ ۱.۰۸۱.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۳۵.۰۰۰ ۴۴.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۰.۵۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰ ۳۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۰.۰۰۰ ۳۸.۵۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۹.۰۰۰ ۶۷.۰۰۰ ۶۶.۵۰۰ ۷۴.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۱۴.۵۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰ ۱۴۴.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۷۱.۵۰۰ ۱۹۵.۰۰۰ ۱۹۳.۵۰۰ ۲۱۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۲۶.۵۰۰ ۲۵۷.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۳۴۰.۰۰۰ ۳۸۶.۰۰۰ ۳۸۳.۰۰۰ ۴۲۹.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۴۴۸.۵۰۰ ۵۰۹.۰۰۰ ۵۰۵.۵۰۰ ۵۶۶.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۵۶۰.۵۰۰ ۶۳۶.۵۰۰ ۶۳۲.۰۰۰ ۷۰۷.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۲۵۹.۵۰۰ ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۳.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۵۲.۵۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۵۹.۵۰۰ ۶۶.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۰۲.۰۰۰ ۱۱۴.۵۰۰ ۱۱۵.۵۰۰ ۱۲۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۵۳.۰۰۰ ۱۷۱.۵۰۰ ۱۷۳.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۰۱.۵۰۰ ۲۲۶.۵۰۰ ۲۲۹.۰۰۰ ۲۵۳.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۳۰۲.۵۰۰ ۳۴۰.۰۰۰ ۳۴۳.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۹۹.۰۰۰ ۴۴۸.۵۰۰ ۴۵۲.۰۰۰ ۵۰۱.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۴۹۹.۰۰۰ ۵۶۰.۵۰۰ ۵۶۵.۰۰۰ ۶۲۷.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۹۸۷.۰۰۰ ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۱۱۸.۵۰۰ ۱.۲۴۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۲.۵۰۰ ۵۴.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۶۷.۵۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۷۲.۵۰۰ ۸۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۵.۰۰۰ ۵۱.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۵.۰۰۰ ۶۳.۰۰۰ ۵۸.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸۱.۰۰۰ ۹۸.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۵۷.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۲۲۳.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۳۶.۰۰۰ ۲۸۵.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۳۳۴.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۳۱۱.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۳۷۲.۵۰۰ ۴۴۱.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۴۶۶.۵۰۰ ۵۶۴.۵۰۰ ۵۵۹.۰۰۰ ۶۶۲.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۶۱۵.۵۰۰ ۷۴۵.۰۰۰ ۷۳۷.۰۰۰ ۸۷۴.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۷۶۹.۵۰۰ ۹۳۱.۰۰۰ ۹۲۱.۵۰۰ ۱.۰۹۲.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۲۳.۰۰۰ ۱.۸۴۲.۵۰۰ ۱.۸۲۳.۵۰۰ ۲.۱۶۲.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۸۸.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۴.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۵.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۶.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۲.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۵۱.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۰.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۸.۰۰۰ ۱۳۴.۰۰۰ ۱۳۳.۰۰۰ ۱۴۹.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۲۹.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۵۸.۰۰۰ ۲۸۹.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۳۴۳.۵۰۰ ۳۹۰.۰۰۰ ۳۸۷.۰۰۰ ۴۳۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۴۵۳.۰۰۰ ۵۱۴.۵۰۰ ۵۱۱.۰۰۰ ۵۷۲.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۶۷۹.۵۰۰ ۷۷۲.۰۰۰ ۷۶۶.۰۰۰ ۸۵۸.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۸۹۷.۰۰۰ ۱.۰۱۸.۰۰۰ ۱.۰۱۱.۰۰۰ ۱.۱۳۲.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۲۷۳.۰۰۰ ۱.۲۶۳.۰۰۰ ۱.۴۱۵.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۲.۲۱۸.۰۰۰ ۲.۵۱۹.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۱.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۶.۰۰۰ ۹۸.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۱۰۵.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۱۱۹.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۴.۰۰۰ ۲۲۹.۰۰۰ ۲۳۱.۰۰۰ ۲۵۶.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۳۰۵.۵۰۰ ۳۴۳.۰۰۰ ۳۴۶.۰۰۰ ۳۸۴.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۴۰۳.۰۰۰ ۴۵۳.۰۰۰ ۴۵۷.۰۰۰ ۵۰۷.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۶۰۵.۰۰۰ ۶۷۹.۵۰۰ ۶۸۵.۰۰۰ ۷۶۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۷۹۸.۰۰۰ ۸۹۷.۰۰۰ ۹۰۴.۰۰۰ ۱.۰۰۳.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۹۹۷.۵۰۰ ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۱۳۰.۰۰۰ ۱.۲۵۴.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۷۴.۰۰۰ ۲۲۱۸.۰۰۰ ۲.۲۳۷.۰۰۰ ۲.۴۸۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۵.۰۰۰ ۱۰۸.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۳۵.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰ ۱۱۶.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۶۲.۰۰۰ ۱۹۶.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۱۴.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۴۴۶.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۴۷۱.۵۰۰ ۵۷۰.۰۰۰ ۵۶۴.۵۰۰ ۶۶۹.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۶۲۲.۰۰۰ ۷۵۲.۵۰۰ ۷۴۵.۰۰۰ ۸۸۳.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۹۳۳.۰۰۰ ۱.۱۲۹.۰۰۰ ۱.۱۱۷.۰۰۰ ۱.۳۲۵.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۲۳۱.۰۰۰ ۱.۴۸۹.۰۰۰ ۱.۴۷۴.۰۰۰ ۱.۷۴۸.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۳۹.۰۰۰ ۱.۸۶۲.۰۰۰ ۱.۸۳۴.۰۰۰ ۲.۱۸۵.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۰۴۵.۰۰۰ ۳.۶۸۴.۰۰۰ ۳.۶۴۷.۰۰۰ ۴.۳۲۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۴۰.۰۰۰ ۱۷۶.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۸.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۶۴.۰۰۰ ۲۲۸.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۲.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۲۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۳۶.۰۰۰ ۲۶۸.۰۰۰ ۲۶۶.۰۰۰ ۲۹۸.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۵۸.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰ ۵۱۶.۰۰۰ ۵۷۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۸۷.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰ ۷۷۴.۰۰۰ ۸۶۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۹۰۶.۰۰۰ ۱.۰۲۹.۰۰۰ ۱.۰۲۱.۰۰۰ ۱.۱۴۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۵۹.۰۰۰ ۱.۵۴۳.۰۰۰ ۱.۵۳۲.۰۰۰ ۱.۷۱۶.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۹۳.۰۰۰ ۲.۰۳۶.۰۰۰ ۲.۰۲۱.۰۰۰ ۲.۲۶۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۲۴۲.۰۰۰ ۲.۵۴۶.۰۰۰ ۲.۵۲۷.۰۰۰ ۲.۸۳۱.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۴۳۷.۰۰۰ ۵.۰۳۸.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۶۰۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۷۲.۰۰۰ ۱۹۶.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۲۱۰.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰ ۲۳۸.۰۰۰ ۲۶۴.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۰۷.۵۰۰ ۴۵۸.۰۰۰ ۴۶۲.۰۰۰ ۵۱۲.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۱۱.۰۰۰ ۶۸۷.۰۰۰ ۶۹۲.۵۰۰ ۷۶۸.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۸۰۶.۰۰۰ ۹۰۶.۰۰۰ ۹۱۴.۰۰۰ ۱.۰۱۳.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۳۵۹.۰۰۰ ۱.۳۷۰.۰۰۰ ۱.۵۲۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۹۶.۰۰۰ ۱.۷۹۳.۰۰۰ ۱.۸۰۸.۰۰۰ ۲.۰۰۶.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۲۴۲.۰۰۰ ۲.۲۶۱.۰۰۰ ۲.۵۰۸.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۹۴۸.۰۰۰ ۴.۴۳۷.۰۰۰ ۴.۴۷۴.۰۰۰ ۴.۹۶۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۷۰.۰۰۰ ۲۱۶.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۲۷۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۵.۰۰۰ ۴۲.۵۰۰ ۳۰.۵۰۰ ۴۷.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۵.۰۰۰ ۵۲.۵۰۰ ۴۱.۵۰۰ ۵۷.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۲.۵۰۰ ۸۲.۵۰۰ ۷۰.۵۰۰ ۸۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۲.۰۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۳۶.۰۰۰ ۵۲.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۶.۵۰۰ ۶۲.۵۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۶۸.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸۷.۵۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۹۱.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۰.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰ ۹۵.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۸۳.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۲۵.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۴۱.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۶۴.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۳.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۷۵.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۱۸۲.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۴۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۱۶۶.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۵۰.۰۰۰ ۳۳۰.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۲۸.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۸۶.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۵۰.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰ ۳۶۴.۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۹۵.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۵۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۵۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۳۰.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۱۰.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۵۰.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰