شما در قسمت آپلود تصاویر میتوانید لوگو یا تصویر زمینه دلخواه خود را تعین نمایید و از فیلتر های رنگی بهره مند شوید . این فیلتر های فقط بر روی تصویر آپلود شده توط شما قابل اعمال است . دقت نمایید سایز عکس با توجه به نوع کار شما تنظیم شده باشد . سایز های خیلی بزرگ یا کوچک باعت اختلال یا عدم کیفیت هنگام چاپ خواهد شد.